Privacybeleid

Inleiding

Hartelijk dank voor het bezoeken van een website van Kalisvaart en het kennis nemen van ons privacybeleid. Op deze pagina beschrijven wij hoe wij informatie van jouw verzamelen via deze website, en waarvoor deze informatie wordt gebruikt. Alle door ons verzamelde informatie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Over deze verklaring

Dit is de privacyverklaring van Kalisvaart (Kamer van Koophandel-nummer 27293599), gevestigd met 4 vestigingen in Den Haag Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites en diensten. Kalisvaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kalisvaart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kalisvaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kalisvaart analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kalisvaart.nl., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kalisvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kalisvaart) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kalisvaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan bewaren we jouw toestemming. Ook als je besluit de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, bewaren we het intrekken van het verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Dat is misschien niet leuk maar wel nodig.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kalisvaart deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan Design bureau’s, drukkerijen, post verzend bedrijven en partijen die domeinnamen uitgeven. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kalisvaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als je de website van Kalisvaart bezoekt kunnen er functionele, analytische en tracking cookies geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kalisvaart plaatst cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden samen met tracking cookies gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door dit te doen kan het zo zijn dat onze website niet meer goed funtioneert.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/wetten-en-regels/cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je een mail sturen naar info@kalisvaart.nl. Voor uitschrijven van de nieuwsbrief is dit altijd mogelijk onder aan de nieuwsbrief om je uit te schrijven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kalisvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kalisvaart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kalisvaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 1 van onze winkels of stuur een email naar: info@kalisvaart.nl